Ogólny

Jak powinieneś uczyć swoje dziecko miłości?

Jak powinieneś uczyć swoje dziecko miłości?

Którzy rodzice nie lubią swojego dziecka? Każdy rodzic kocha swoje dziecko. Jednak nie każde dziecko czuje się kochane przez rodziców. DBE Institute of Behavioral Sciences Komunikacja Iletişim spowodowała te dwa różne wyniki. Dzieci rodziców, którzy wyrażają swoją miłość, wykonują czynności, w których dziecko poczuje się kochane oraz które są doceniane i aprobowane, czują, że są kochane.
Miłość to poczucie zainteresowania i przywiązania do osoby, sytuacji lub przedmiotu. Formą miłości odzwierciedloną w zachowaniu jest patrzeć kochającymi oczami, dotykać, całować, mówić piękne słowa, dzielić czas, dawać pierwszeństwo, myśleć o tym. Możemy mówić o prawdziwej miłości, gdy zainteresowanie i zaangażowanie spełnią się pomimo okoliczności. Łatwo jest kochać piękno, dobre, zaradne, inteligentne i utalentowane. W przypadkach, gdy miłość nie jest dawana lub nie może być dawana, istnieje problem z osobą lub warunkami wokół niej. Osoba, która rozwinie zdrowe spojrzenie na te problemy, może uczyć się i uczyć miłości.

Jak można nauczyć dziecko miłości? Aby dziecko nauczyło się kochać, musi najpierw poczuć i wiedzieć, że jest dzieckiem, które dobrowolnie się urodziło. Postrzeganie życia z miłością i dawanie miłości leży na tym fundamencie. DBE Institute of Behavioral Sciences Department of Children and Young People yan Podejście matki i ojca jest ważne, aby zaspokoić potrzebę odżywiania, miłości i zaufania w pierwszym roku. Karmienie piersią pielęgnuje je zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Aby poczuć miłość do dziecka, zapewniono matce jej spokojne i cierpliwe podejście do podstawowych potrzeb, takich jak odżywianie, sen i sprzątanie, oraz że nieograniczoną miłość daje jej ton głosu i pełen miłości wygląd. Nauczanie miłości dzieci polega na kochaniu rodziców, którzy mogą dawać miłość.

Dzieci lubią inne
Chociaż język miłości jest powszechny, dzieci wyrażają swoje potrzeby miłosne poprzez zachowanie i słowa. Reagują na rozstanie z rodzicami, domagając się bycia razem w każdych warunkach i jednocześnie bezwarunkowo kochając. Rodzice zaczynają narzucać warunki i mimowolnie zaczynają blokować swoją miłość. Uwarunkowują miłość zgodnie z zachowaniem swoich dzieci, strukturą osobowości, statusem osiągnięć, cechami fizycznymi i zapobieganiem ich osobistym potrzebom, umiejętnościami komunikacyjnymi, warunkami relacji między małżonkami i modelem miłości, którą otrzymują w dzieciństwie. Rodzice uczą swoje dzieci miłości poprzez wzorce miłości, których się nauczyli. Dorośli, którzy widzą cechę, której nie lubią u małżonka, którzy nie wykazują cech sukcesu, które definiują na swój sposób, którzy wymagają doskonałości, nawet jeśli odnoszą sukcesy, potrafią wyrazić krytykę i sądy, a także mają problemy materialne i duchowe, a także mają problemy z dawaniem miłości.

Nasıl Jak miłość między rodzicami może zostać przekazana dziecku?

Dla dziecka jego rodzice są bardzo ważni. Czując się kochanym przez rodziców, dziecko czuje się cenne. Samoocena dziecka ma wysoką samoocenę i nie waha się próbować nowych rzeczy.
Dzieci kształtują swoje przyszłe relacje zgodnie z modelem relacji między rodzicami. Wpływa na systemy relacji, myśli i przekonań w rodzinie. Negatywne wzajemne informacje zwrotne są zatem szkodliwe. Z tego powodu rodzice nie powinni używać negatywnych lub poniżających wyrażeń, a nawet negatywnych żartów wobec dziecka, drugiej osoby w obecności lub nieobecności drugiej osoby. Da Małżonkowie nie powinni zamieniać swoich dzieci w terapeutów, którzy wysłuchają ich konfliktu indywidualnego lub rodzinnego. Düzey Poziom nieporozumień i debat jest różny w postrzeganiu dziecka. Dziecko może odbierać zbyt dużo, traumatycznie, trochę głośno. Sposobem zdrowej komunikacji jest zrozumienie drugiej osoby, a nie zaakceptowanie tego, co mówi. Brak możliwości sprzeczania się z dzieckiem lub konflikty opinii w odpowiednich wymiarach wymagają zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych i myślenia. Kiedy rano wstanie, dziecko znajdzie się w pokoju, zaufaniu i przywiązaniu między rodzicami, którzy mogą powiedzieć „dzień dobry” i wyrazić sobie miłość swoim wyglądem, zachowaniem i słowami. Drobne konflikty w tych warunkach będą również tolerancyjne dla dziecka. ”

Yol Sposoby uczenia dziecka miłości

Mogą uczyć miłości, przedstawiając swoją bezwarunkową miłość swoim spojrzeniem, słowami, zachowaniem, dzieleniem się, pokazując im myślenie. Şeyda Özğday mówi:

    Efekt spędzania czasu z dziećmi został udowodniony w badaniach i wiadomo, że zdrowy kontakt między matką a dzieckiem w pierwszych dniach, tygodniach i miesiącach po urodzeniu znacznie zmniejsza osobowość i zaburzenia zachowania dziecka. Kontakt prowadzi do zmniejszenia płaczu niemowląt, wzrostu tempa wzrostu dziecka i wzmocnienia pewności matki. W przypadkach, w których matka powinna pracować, należy zadbać o to, aby osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem była w takim samym podejściu i komunikacji.

    Özel Specjalne chwile mamy nie mogą zmęczyć się wieczorem i czekaniem na irytujące rzeczy. Nie powinno być rezygnacji z życia, pozostawienia dziecka dorosłego ani oddania mu całego życia. Można zorganizować piknik, aby stworzyć wyjątkowe chwile rodzinne, odwiedzić bliskich przyjaciół lub krewnych, odwiedzić muzea, ogrody zoologiczne w komfortowym i pouczającym czasie, w którym wszyscy członkowie rodziny uczestniczą, gdzie jedzenie jest przygotowywane razem, gdzie miejsce przeznaczenia jest ustalane wspólnie, a przed i po posiłku. Można zwiedzać pobliskie miejsca historyczne, park i sport. Obecność na ważnych i ważnych wydarzeniach dziecka, uczestnictwo w spotkaniach i pokazach rodziców, obecność podczas dni z kartą sprawi, że poczuje się ceniony i kochany.

    Kiedy dzieci wracają do domu po sześciu lub siedmiu godzinach po tym, jak dorosną i zaczynają chodzić do szkoły, chcą odpocząć pod opieką osoby dorosłej, dzielić się swoimi dniami we wzajemnym dialogu i przekazywać radość i frustrację. Wsparcie to powinno być dostępne telefonicznie, nawet jeśli nie ma Cię w domu. Dzieci, które nie mają czasu, często odczuwają dezaprobatę, często głęboko urazy i bezwartościowości.

    Rodzice nie zawsze są hojni w używaniu słów miłości wobec swoich dzieci. W chaosie życia zapominają o tych pięknych słowach. Czasami „wierzą, że dzieci zostaną zepsute, a czasem już wiedzą, że siebie kochamy. Koncepcja sewinii kocha wasze dzieci ”polega na tym, aby dzieci poczuły, że je kochamy. Lub który rodzic nie lubi swojego dziecka? Każdy rodzic kocha swoje dziecko. Jednak nie każde dziecko czuje się kochane przez rodziców. To komunikacja powoduje te dwie różne konsekwencje. Rodzice, którzy wyrażają swoje uczucia, angażują się w działania, które dziecko poczuje, że są kochane, i docenią i docenią, poczują, że ich dzieci są kochane. Dzieci rodziców, którzy nie używają słów miłości lub nie spędzają czasu ze swoimi dziećmi i nie spędzają z nimi czasu, nie mogą czuć się kochane.

    Miłość jest ważną wartością. Ludzie o tej wartości są gotowi do wykonania cennej pracy i mają odwagę do wykonania cennej pracy. Osoby pozbawione miłości kontynuują swoje życie w poszukiwaniu miłości. Najcenniejszą rzeczą, którą rodzic da dziecku, jest miłość. Główny obowiązek rodziców wobec dziecka; sprawić, by miłość poczuła i uczyć miłości.

Wideo: Sprawdź, jak dzieci odpowiedziały na pytania dla dorosłych Mali Giganci (Czerwiec 2020).